Chính phủ Ucraina muốn giảm thâm hụt ngân sách quốc gia năm 2010 từ 6,5% GDP xuống còn 4%, hay là 42,1 tỷ grivna nhờ biện pháp cắt giảm trợ giá tăng giá khí đốt và dịch vụ sưởi ấm cho người dân, cũng như tiến hành cải cách thuế và chế độ hưu trí.

Theo kết quả đánh giá lần hai chương trình hợp tác với Ucraina được IMF công bố hôm thứ 4, tăng giá khí đốt sẽ giảm được thâm hụt của Naftogas trong năm sau từ 2% GDP xuống còn 1% GDP, còn thực hiện cải cách thuế và chế độ hưu trí sẽ đảm bảo giảm thâm hụt thêm 1,5% GDP nữa.

Theo kết quả trên, năm 2010 sẽ phát hành 20 tỷ grivna trái phiếu chính phủ nội bộ, hay 1,9% GDP, để tái đầu tư cho các ngân hàng.

IMF chỉ ra rằng, theo thoả thuận với chính phủ thâm hụt ngân sách quốc gia Ucraina năm 2009 sẽ giữ ở mức 6% GDP, hay 55 tỷ grivna, nếu tính cả Naftogas thì thâm hụt sẽ ở mức 8,6% GDP, hay 79,1 tỷ grivna. Nếu không tăng giá khí đốt cho người dân lên 20% kể từ ngày 1-9, và từ ngày 1-10 đối với các doanh nghiệp dịch vụ sưởi ấm thì thâm hụt sẽ còn tăng thêm 0,9 tỷ grivna, hay 0,1% GDP.

Ngoài ra, chương trình tái đầu tư cho các ngân hàng thương mại bằng biện pháp phát hành trái phiếu chính phủ cũng được định giá thêm 24 tỷ grivna nữa.

Thâm hụt ngân sách quốc gia năm 2008 ở mức 2,6% GDP, hay 24,3 tỷ grivna.

Lê Tâm
theo Podrobnosti