Hội đồng giám đốc IMF ngày 16 tháng 12 đã thừa nhân chế độ của khoản tín dụng Yanukovich-Azarov vay chính phủ Nga thông qua mua trái phiếu Eurobond trị giá 3 tỷ đô la là khoản tín dụng vay chính thức. Quỹ tiền tệ quốc tế đã đưa ra phán quyết cuối cùng khi hạn trả khỏa tín dụng này sắp tới gần.

Chế độ chính thức của khoản tín dụng này có ý nghĩa lớn đối với Ukraina, bởi vì với chế độ này thì Ukraina buộc phải trả nợ hoặc tái cơ cấu như thế nào đó nếu như còn muốn hợp tác tiếp tục với IMF, đồng thời loại bỏ khả năng Ukraina có thể kiện ra tòa. Tuy nhiên, Ukraina còn một khả năng khác để tránh thành toán khoản nợ này bằng cách tuyên bố phá sản nhưng sẽ chuốc lấy hậu quả là các nhà đầu tư quốc tế sẽ rất khó có thể đầu tư mạo hiểm vào nền kinh tế quốc gia tuyên phá sản trong thời gian dài.

Trong bản tuyên bố báo chí của IMF nhấn mạnh rằng, “Ukraina hiện tại không có nợ quá hạn đối với các nhà đầu tư chính thức”. IMF đánh giá rằng, “số trái phiếu này của chính phủ Ukraina đã được Quỹ phồn thịnh nước Nga mua theo quyết định của chính phủ LB Nga nhằm mục đích giúp đỡ Ukraina”. Theo thông tin của IMF, quỹ phồn thịnh nước Nga hành động thay mặt chính phủ Nga. Sau đó các cơ quan chính thức của Liên bang Nga theo yêu cầu của các cơ quan chính thức Ukraina đã phê duyệt cho Nhóm “Euroclear” (nhà môi giới sàn CK -ND) mua số trái phiếu này mãi mãi vẫn là 100% trong sở hữu của LB Nga, – trong thông báo viết.

Lưu ý rằng, quyết định này đã được thông qua mà không có triệu tập cuộc họp nào. Hội đồng điều hành IMF thông qua quyết định mà không triệu tập phiên họp trong khuôn khổ thủ tục không có phản đối khi hội đồng đi đến kết luận chung và đề xuất có thể được xem xét mà không có triệu tập phiên họp chính thức.

Trong khi đó, theo bộ trưởng tài chính Ukraina Yaresko Ukraina vẫn đang thương lượng tái cơ cấu món nợ 3 tỷ đô la nói trên thông qua Đức làm trung gian. Tuy nhiên, bà Yaresko không cho biết hiện tại kết quả thương thuyết đến đâu, trong khi hạn chót của việc trả nợ chỉ còn một tuần nữa.

Nguồn: fakty.ictv.ua

»Cùng chủ đề