Giám đốc điều hành quỹ tiền tệ quốc tế IMF Kristine Lagard tuyên bố rằng IMF sẽ cấp tín dụng cho Ukraina ngay cả trong trường hợp tuyên bố không còn khả năng phục vụ các khoản nghĩa vụ nợ. Giám đốc điều hành IMF, bà Lagard tuyên bố với cộng đồng tài chính quốc tế, phòng báo chí của IMF thông báo.

Theo lời bà, việc khử nợ chủ quyền có ý nghĩa rất quan trọng đối với thành công của chương trình. Tuy nhiên, bởi vì ở Ukraina không đủ dự trữ để khử nợ đúng hạn cho nên IMF giả thiết rằng, nếu Ukraina và các nhà cấp vốn không thương lượng được tái cơ cấu nợ thì quỹ IMF có thể cấp tín dụng cho Ukraina tương ứng (theo) chính sách cấp tín dụng nợ quá hạn.

“Trong trường hợp, nếu sự điều tiết bằng con đường thương lượng với các nhà cấp vốn tư nhân không đạt được thì đất nước này sẽ quyết định là họ không thể phục vụ được các nghĩa vụ nợ của mình, và khi đó thì quỹ có thể cấp tín dụng cho Ukraina tương ứng với chính sách cấp tín dụng nợ quá hạn”, – bà Lagard nói.

“Chính quyền Ukraina hoàn toàn ý thức được những nhiệm vụ lớn lao cho tương lai, kể cả những rủi ro vĩ mô đáng kể xuất phát từ xung đột ở miền đông chưa được giải quyết, và họ lại khẳng đinh quyết tâm của mình vượt qua những bất tương xứng (bất cập) của kinh tế xã hội, những điều mà sẽ kéo Ukraina trở về quá khứ và họ quyết tâm tiến hành sâu sắc cải cách nhằm mục đích đạt được tăng trưởng ổn định. Tôi cho rằng chương trình của họ đòi hỏi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, kể cả ủng hộ của khu vực tư nhân để chương trình được thành công”, – bà Lagard lưu ý.

Lưu ý rằng, trước đó thủ tướng Ukraina Arseny Yatsenyuk đã thông báo phiên họp của Hội đồng giám đốc IMF sẽ được tiến hành vào tháng 7.

Nguồn: “LB.ua”

»Cùng chủ đề