Ngày hôm qua Quỹ tiền tệ quốc tế đã quyết định chuyển ngân đợt 2 cho Ukraina số lượng 1,7 tỷ đô la Mỹ. Bộ tài chính Ukraina chào mừng quyết định này của IMF như là quyết định tiếp tục chương trình cấp vốn mở rộng 4 năm – Extended Fund Facility, (EFF). Phòng báo chí bộ tài chính Ukraina thông báo.

“Khoản chuyển ngân này kỳ vọng được thực hiện trong mấy ngày tới và sẽ được đưa vào quỹ dự trữ của NBU”, – trong thông báo nói.

“Quyết định ngày hôm nay về chuyển khoản tín dụng trở nên có thể nhờ các quá trình cải cách có tiến bộ ở Ukraina và thể hiện sự ủng hộ chính phủ từ phía IMF. Nói riêng, những cải cách thể hiện trong việc thông qua 4 dự luật như là một bước tiến về phía trước trong lĩnh vực tài chính, gia tăng bảo vệ quyền của người gửi tiền và chống tham nhũng”, – bộ tài chính nhấn mạnh.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề