-Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã phản ứng trước quyết định của Tòa án Hiến pháp Ukraina liên quan đến khai báo điện tử. Quỹ cho rằng không nên hủy bỏ khai báo điện tử.Điều này được nêu trong câu trả lời cho cuộc điều tra Ukrinform.

-IMF gọi việc giới thiệu ở Ukraina hệ thống trách nhiệm giải trình của các quan chức chính phủ thông qua khai báo điện tử là một yếu tố quan trọng của tương tác song phương.

-IMF cho biết: “Việc ra mắt một hệ thống điện tử toàn diện để truy cập thông tin về tài sản và thu nhập của các quan chức cấp cao vào năm 2016 đã và vẫn là một bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống tham nhũng và nó không nên bị hủy bỏ”.

-Quỹ cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường các thể chế chống tham nhũng ở Ukraina và nhắc nhở rằng đây là “một cam kết quan trọng theo chương trình do IMF hỗ trợ”.

-Trước đó, tờ Financial Times viết rằng phán quyết của Tòa án Hiến pháp về tuyên bố trên nhằm làm trầm trọng thêm quan hệ của Ukraina với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

-Đồng thời, Servant of People cho rằng việc hủy bỏ quỹ tiền tệ quốc tế đã không được nêu ra.

Ngọc Lan dịch thuật

Nguồn:https://news.rbc.ua/rus/politics/mvf-protiv-otmeny-e-deklaratsiy-ukraine-1604119406.html

»Cùng chủ đề