Hội đồng quản trị của Quỹ Tiền tệ Thế giới (IMF) ngày 8 tháng 5 sẽ xem xét việc phân bổ tín dụng lần thứ hai cho Ucraina theo chương trình hỗ trợ của Quỹ. Cố vấn cao cấp của Sở ngoại giao IMF – ông David Hawley cho biết về điều này.

“Đúng, Hội đồng Quản trị IMF thiết lập cuộc thảo luận về lần phân bổ đầu tiên của chương trình vào thứ 6 ngày 8 tháng 5” – ông David nói tại một hội nghị thông tin tại trụ sở IMF ở Washington ngày hôm qua.

“Tôi sẽ thông báo cho quý vị các kết quả chi tiết sau khi kết thúc cuộc họp” – David nói thêm.

Trang web của Quỹ giải thích rõ rằng Hội đồng quản trị sẽ xem xét khả năng xóa bỏ các tiêu chí đã thỏa thuận trước đó về việc thực hiện chương trình và phân bổ lại vốn cho vay.

Phần đầu tiên của chương trình hỗ trợ vốn với tổng số tiền là 3 tỷ SDR đã được IMF phân bổ cho Ucraina vào tháng mười một năm ngoái ( tương đương 4.5 tỷ đô la vào thời điểm đó). Tổng số tiền của chương trình là 11 tỷ SDR.

Chương trình đưa ra các dự kiến nhiệm vụ hàng quý của Quỹ trong việc triển khai thực hiện bởi phía Ucraina các điều khoản của bản ghi nhớ chính sách kinh tế, đã được ký bởi các nhà lãnh đạo Ucraina.
Trong trường hợp các nhiệm vụ đó được phía Ucraina tuân thủ thì lần phân bổ tín dụng kế tiếp là vào ngày 15 tháng 2 (1,25 tỷ SDR), sau đó – vào ngày 15 tháng 5 (2,5 tỷ SDR), 15 tháng 8 (0,75 tỷ SDR) và 15 tháng 11 năm 2009 (2 tỷ SDR).

Tuy nhiên, khi làm việc tại Ucraina vào cuối tháng 1 – đầu tháng 2 năm nay, đoàn công tác của IMF không thể hoàn tất việc sửa đổi vì có một loạt các vấn đề không được nhất trí. Đoàn công tác đã chỉ có thể đưa ra kết luận tích cực theo những kết quả của lần phân bổ đầu tiên vào cuối tháng 4.

Ngoài ra, đoàn công tác ủng hộ đề nghị của phía Ucraina về việc tăng lượng tín dụng phân bổ lần hai lên đến 1,9 tỷ SDR (tương đương 2,8 tỷ đô la) và chuyển hơn một nửa tổng số tiền này để lấp những thiếu hụt trong ngân sách, khi đó đối tượng truyền thống nhận tiền của IMF là Ngân hàng Quốc gia Ucraina, và mục đích của họ là duy trì sự ổn định tiền tệ.

NNC
theo Pod

»Cùng chủ đề