Quỹ tiến tệ quốc tế IMF đánh giá những thành tựu Ukraina đạt được trong việc thanh lọc hệ thống ngân hàng và cải cách lĩnh vực năng lượng và kêu gọi tiếp tục trên tinh thần đó.

Trong bản phúc trình cho lần xem xét thứ hai chương trình hợp tác thì những hướng cơ bản theo đó Ukraina cần phải tăng cường làm việc và cải cách đó là:
1. Quỹ IMF lưu ý cần thiết phải  vốn hóa bổ sung cho 12 ngân hàng trong số hai chục ngân hàng tiếp theo theo kết quả của Dự báo. Thời hạn tiến hành bổ sung vốn được xác định là tháng 2 năm 2017.

IMF lưu ý rằng NBU đã thực hiện hai giai đoạn Dự báo của 39 ngân hàng lớn nhất với 95% tổng vốn. Kết quả cho thấy có 28 ngân hàng thiếu hụt vốn. Các ngân hàng trong top-20 đã bổ sung vốn.  Trong tư liệu của IMF nói rằng ở đa số các ngân hàng tiêu chuẩn cấp tín dụng của những người liên quan đã bị vi phạm và cần thiết phải làm cho nó tương ứng với các đòi hỏi trong vòng ba năm tới.

2. Nói về chính sách biểu giá thì ở IMF dự báo rằng đưa biểu giá tới mức giá thị trường ở Ukraina có thể làm không muốn hơn tháng 4 năm 2017. Tới thời điểm này HĐBT cần phải đưa ra cơ chế xét lại hàng quý biểu giá tương xứng với giá thị trường đối với nguồn năng lượng và dao động ngoại hối.

3. Việc cải cách tập đoàn “naftogaz Ukraina” cần phải được tiếp tục. Trong tài liệu này chính phủ Ukraina đã khẳng định nghĩa vụ của mình làm cho thâm hụt của “Naftogaz Ukraina” trở về số không vào cuối năm 2017.

4. Trong bản phúc trình nói về tư nhân hóa; thời hạn tương xứng với lịch tư nhân hóa các xí nghiệp được công bố trước đây. Ukraina có nghĩa vụ tư nhân hóa Cty “Centroenergo” vào cuối tháng ba năm 2017, còn OPZ – trong năm nay.

5 IMF đánh giá sự cần thiết cải cách tiếp tục hệ thống áp thuế giản đơn của Ukraina. Mô hình hệ thống thuế giản đơn vấn thích ứng, bởi vì nó cho khả năng xét trung gian giữa nó và hệ thống chung. Cải cách tiếp theo trong lĩnh vực này có thể mang lại nguồn thu nhập bổ sung vào khoảng 1%GDP.

Đồng thời sau cải cách thuế năm 2016 mức áp thuế chung và môn bài ở Ukraina sẽ không còn được đánh giá là cao theo các tiêu chuẩn quốc tế.
IMF kỳ vọng rằng khối lượng chung nguồn thu thuế trong năm 2016 sẽ giảm xuống 34%GDP, và nói chung là tương xứng với chỉ số bình quân ở các nước trung và đông âu.

Lưu ý rằng, IMF giữ mức dự báo tằng trưởng kinh tế của Ukraina theo kết quả năm 2016 ở mức 1,5%, nhưng đã giảm mức lạm phát từ 15,1 xuống còn 13%.

Sự thay đổi xu hướng từ suy thoái sang tăng trưởng – đó là thành tựu đạt được của Ukraina, trong bản phúc tình nói.

Sự thực hiện thành công chương trình kinh tế mở ra cho Ukraina khả năng nhận tiếp 1,3 tỉ đô la trong năm nay, và gần 5,4 tỉ đô la trong năm tới.

Xét tới các khoản chi trả do phải phục vụ món nợ đối với IMF, khoản tài chính từ phía IMF trong năm 2016 khả năng sẽ là 2,3 tỉ đô la, trong năm 2017 – 4,5 tỉ đô la và trong năm 2018 – 0,9 tỉ đô la.

Nói chung, việc chi tiền dự định hàng quý theo kết quả thực hiện các tiêu chí hiệu quả; khuyển ngân lớn hơn cả dự định vào quý I năm 2017 (trên 1,986 tỉ đô la). Số chuyển ngân hai lần tiếp theo sẽ giảm còn 1,33 tỉ đô la và 735 triệu đô la.

Quỹ IMF nhấn mạnh rằng, sự hiện diện sự tranh chấp giữa Ukraina với LB Nga về “món nợ Yanukovich” không ảnh hưởng tới việc thực hiện chương trình hợp tác mở rộng EFF.
IMF chú ý tới đặc tính riêng của cuộc tranh chấp giữa Ukraina với Nga và những nỗ lực của chính phủ Ukraina nhằm giải quyết vấn đề tranh chấp này.

Cuối bản phúc tình Quỹ IMF chú thích thêm rằng những ngọn hải đăng cơ cấu nào (tiêu điểm, -nd) của chương trình Stand-by (về sau chuyển sang EFF) của chính quyền và nhà điều tiết đã thực hiện được một cách chậm chạp hoặc là không thực hiện được. Ukraina đã chậm trễ trong tiến hành đưa chế độ thuế giá trị gia tăng trong nông nghiệp vào chế độ chung, chậm trễ lựa chọn nhà kiểm toán để kiểm tra các tác vụ của tập đòa “Naftogaz”, chậm trễ với các đề xuất về thay đổi cơ cấu NBU và bảo đảm hoạt động độc lập, chậm trễ với thông qua các dự luật khởi động Văn phòng chống tham nhũng, với luật pháp đấu tranh chống rửa tiền. Trong số các tiêu điểm mà tới nay vẫn chưa đạt được đó là luật về tái cơ cấu tài chính và bó biện pháp tái điều tiết.

Nguồn: Liga.net

»Cùng chủ đề