Lần xem xét thứ tư trong khuôn khổ chương trình hợp tác mở rộng của IMF với Ukraina sẽ tập trung thực hiện 5 biện pháp cơ bản. Văn phòng IMF ở Washington trả lời báo chí. >>Укринформа.

“Việc xem xét lại lần thứ tư là có thể, khi nào chính sách cần cho điều này sẽ là thực tế. Nhưng chúng tôi đã lưu ý là sự chú ý cơ bản của việc xem xét tập trung vào việc Ukraina thực hiện các biện pháp cơ bản, kể cả cải cách hưu trí, hình thành tòa chống tham nhũng, chính sách trong lĩnh vực năng lượng, ngân sách năm 2018 và xem xét lại luật tư nhân hóa”, – đại diện IMF lưu ý.

Theo lời phó giám đốc thứ nhất David Lipton, “Ukraina cần sử dụng cơ hội thuận lợi bên ngoài để đẩy nhanh tiến độ cải cách và chuyển sang ổn định tăng trưởng”.

Quỹ tiền tệ quốc tế lưu ý rằng thời gian của phái bộ đánh giá chương trình hiện chưa được thông qua.

Trước đó NBU thông báo rằng đợt chuyển ngân tiếp theo có thể vào quý II năm 2018.

Nguồn: Liga.net

»Cùng chủ đề