IMF kiểm toán Naftogas bởi Nguyễn Quang

IMF sẵn sàng chi khoản chuyển 3 tín dụng stand-by để bù lại thâm hụt ngân sách. Nhưng với điều kiện chính – thanh tra Naftogas.

Ngày hôm qua tại phiên họp HĐBT đã phê chuẩn dự thảo thư gửi giám đốc quản lý IMF Dominic Stross-Kan. Trong bức thư này Ucraina nhận về mình thêm một loạt các trách nhiệm mới để đổi lấy 2,125 tỷ SDR (3,272 tỷ $) khoản chuyển 3. Theo thông tin Delo nắm được, yêu cầu chính của Quỹ đưa ra mà HĐBT đã đồng ý thực hiện là tiến hành kiểm toán Naftogas. Chính phủ Ucraina tin rằng, yêu cầu kiểm toán Naftogas có bàn tay của Ban thư ký tổng thống. Ngày hôm qua thủ tướng Timosenko đã buộc tội tổng thống Yushenko đã gây phức tạp cho cuộc thương lượng với IMF. “Rất tiếc là tổng thống đã thêm vào những điều kiện mới, khiến cuộc thương lượng phải kéo dài”, – thủ tướng tuyên bố.

Quyền bộ trưởng tài chính Igor Umanski đã xác nhận với Delo về yêu cầu kiểm toán Naftogas. “Hiện Naftogas đang được tổ chức kiểm toán: đang xác định các thông tin kỹ thuật của những bên kiểm toán Naftogas”, – quyền bộ trưởng cho biết. Trước đó Delo đã có được bức thư của phó giám đốc điều hành IMF Yuri Yakusi, báo trước với phía Ucraina dự định của Quỹ muốn kiểm tra tài chính chặt chẽ Naftogas. “Nếu tình hình tài chính của Naftogas không có thêm những dấu hiệu cải thiện thì sẽ có thể có yêu cầu thực hiện kiểm toán đặc biệt đối với Naftogas, và cho đến khi kiểm toán kết thúc IMF sẽ tạm ngừng ngân sách tài trợ của mình”.

Phuong Anh
theo Delo