Cuộc họp của Hôi đồng giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế IMF về chuyển ngân cho Ukraina lần 2 theo chương trình hợp tác mở rộng sẽ được tổ chức vào tháng 7, chứ không phải tháng 6 như đã thông báo trước đây.

“Chúng tôi đánh giá rằng trong tháng 7 hội đồng sẽ họp bởi thế từ giờ đến tháng 7 chúng tôi cần thực hiện hết các nhiệm vụ”, – thủ tướng Arseny Yatsenyuk tuyên bố trong cuộc họp chính phủ, hãng RBC-Ukraina đưa tin.

Thủ tướng kêu gọi quốc hội trong tuần sau thông qua các dự luật còn lại trong khuôn khổ bản ghi nhớ với IMF. Đó là các dự luật cho phép cải cách hệ thống ngân hàng, thị trường năng lượng và Công ty nhà nước “Naftogaz Ukraina”. Lượng chuyển ngân vào lần tới của IMF là 1,7 tỷ đô la Mỹ.

Lưu ý rằng, điều kiện chuyển ngân lần hai của IMF trước đó được nêu lên là tái cấu trúc nợ nước ngoài, tuy nhiên trước đó quỹ đã có thông báo rằng sẽ cấp tín dụng cho Ukraina cho dù thương lượng  tái cơ cấu nợ với các nhà cấp vốn tư nhân không thành công. Thủ tướng Yatsenyuk đã từ Mỹ bay về Ukraina sau nhiều cuộc gặp gỡ công tác ở Washington.

Nguồn: “LB.ua”

»Cùng chủ đề