Bộ trưởng bộ kinh tế của chính phủ Ucraina, ông B.Danhilishin cho phóng viên Hãng tin “UNIAN” biết rằng, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự tính GDP của Ucraina sẽ có thể tăng 3% trong năm 2010.

Ông nói rằng, con số này chứa đựng sự chỉ số chờ đợi trong Hiệp định khung về hợp tác của Ucraina với IMF và đã được xem xét lại để nhận khoản chuyển tín dụng lần ba.

Như “Doanhnghiep.od.ua” đã đưa tin, IMF đã nhất trí thông qua chương trình giúp đỡ Ucraina $16,4 tỷ tín dụng với lần chuyển thứ nhất là $4,5 tỷ.
Ngày 12 tháng 5 năm 2009 Ucraina đã nhận khoản chuyển tín dụng của IMF lần hai là $2,8 tỷ. Một phần của khoản tín dụng này là $1,5 tỷ được chuyển trực tiếp vào ngân sách quốc gia để trả nợ nước ngoài đến kỳ hạn của chính phủ.

Theo kế hoạch thì khoản chuyển tín dụng thứ ba là $3,2 tỷ, lần bốn là $3,8 tỷ.

Các khoản tín dụng dự định cấp hàng quý sau khi xem xét và điều chỉnh chương trình hợp tác. Ngày 10 tháng vừa qua trưởng phái đoàn của IMF, bà Pazarbazyolu tuyên bố rằng, Phái bộ của bà sẽ đề nghị hội đồng giám đốc điều hành tăng khoản chuyển tiếp theo cho Ucraina từ $3,2 tỷ lên $3,3 tỷ.

Hoàng Xuân Kiểm
theo UNIAN