Quỹ tiền tệ thế giới (IMF) dự định vào tuần tới sẽ xem xét lại thỏa thuận “stand-by” giữa IMF & Ucraina, về việc cấp tín dụng đợt 2 cho Ucraina (phái đoàn IMF đã làm việc tại Ucraina từ ngày 21 tháng 1 đến 6 tháng 2 năm 2009). Theo như lời của trưởng đoàn IMF Dzdeil Pazarbadiol

Như hãng truyền thông Ucraina (UNIAN) đã thông báo, IMF lưu rằng cuộc thảo luận vẫn đang tiếp tục. Tập chung chủ yếu hướng về các vấn đề như ngân sách, chính sách thuế năm 2009 & tăng cường hệ thống theo nguyên tắc cơ cấu lại ngân hàng, đặc biệt là trong cách đưa ra các biện pháp giải quyết các vấn đề của ngân hàng.

Trước hết áp dụng chương trình hỗ trợ tài chính của IMF, nền kinh tế toàn cầu đã diễn ra theo chiều hướng xấu. Nền kinh tế Ucraina cũng không tránh khỏi tình trạng này & đang diễn ra rất phức tạp đó là việc suy giảm nhu cầu mua kim loại thép cộng với việc đầu tư trên thị trường thế giới đột ngột giảm mạnh. Mặc dù mức độ dự báo kinh tế chỉ là tương đối, nền kinh tế Ucraina đã có chút ít tăng trưởng, đó là tính năng động-cốt lõi của nền kinh tế, việc triển khai được thực hiện một cách cân nhắc, chính sách kinh tế cho phép khả năng hồi phục dần sự tăng truởng kinh tế- Trích dẫn IMF.

Ngoài ra các biện pháp được ngân hàng trung ương (NBU) áp dụng nhằm ổn định đồng grivna cơ bản đã cải thiện tình hình cho đà phát triển trong lĩnh vực xuất khẩu. Sự lạm phát đã bắt đầu giảm, mặc dù đồng girivna có bị giảm giá, nhưng đã có những tiền đề báo hiệu cho việc giảm lạm phát.

Việc suy giảm tính tích cực trong hoạt động kinh tế đã thể hiện ở mức độ trầm trọng hơn dự định đòi hỏi phải thay đổi chính sách kinh tế. Các chuyên viên IMF & đại diện của Ucraina đã thảo luận các vấn đề về khả năng xem xét lại mục tiêu ngân sách năm 2009 mà theo chương trình cần phải chỉnh lại cho tương xứng với nguồn vốn được cung cấp.- Trưởng đoàn IMF Dzdeil Pazarbadiol lưu ý.

Theo lời bà trưởng đoàn: đã có tiến bộ đáng kể trong các cuộc thảo luận tài chính tiền tệ & chính sách tỷ giá tiền tệ, nhưng vẫn còn một số vấn đề còn để ngỏ. “Trong những tuần tiếp theo cuộc tranh luận giữa đại diện chính quyền Ucraina & các chuyên gia IMF sẽ tiếp diễn chúng tôi hy vọng rằng trong thời gian tới phái đoàn sẽ trở lại hoàn tất cuộc thảo luận này”- Theo như lời của trưởng đoàn IMF Dzdeil Pazarbadiol.

Chúng ta nhớ lại: Trước đây IMF chấp thuận chương trình “stand by” về việc cấp tín dụng cho Ucriana với tổng số 16.5 tỷ đô-la , trong số này Ucraina đợt đầu đã nhân 4.5 tỷ đô-la.

Dũng Đoan: tổng hợp