Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo rằng đồng nội tệ Ukraina Hrivnia vào cuối năm sẽ là 23,5/1usd. Đồng thời tỷ giá trung bình có cân nhắc theo kết quả giao dịch sẽ ở mức 22uah/usd, trong báo cáo của IMF công bố hôm thứ 3 viết.

Vào năm 2016 tỷ giá trung bính sẽ ở mức 24,1 uah/usd (dự báo cũ – 22,5), vào năm 2017 – 24,7, vào năm 2018 – 25, vào năm 2019 – 25,3, vào năm 2020 – 25,5 uah/usd.

IMF đồng thời thông báo rằng sẽ xem xét chi khoản chuyển ngân thứ 3 vào tháng 9, thứ tư vào tháng 12. Chương trình cấp tín dụng mở rộng EFF giữa Ukraia và IMF với khối lượng 17,5 tỷ đô la tiên liệu số lượng chuyển ngân lần 3 và lần 4 là 1,7 tỷ đô la, mỗi lần. Trong 3 năm tiếp theo dự định sẽ chuyển ngân 4 lần, mỗi lần 620-630 triệu đô la.

Lưu ý rằng, tình hình tới ngày 4 tháng 8 tỷ giá tring bình trên thị trường liên ngân hàng của Ukraina là 21,70 uah/usd.

Nguồn: “LB.ua”

»Cùng chủ đề