TTX TSN dẫn nguồn tin từ TTX “Bloomberg” nói rằng lãnh đạo quỹ tiền tệ quốc tế đã đồng ý chuyển khoản tiếp cho Ukraina 1,7 tỷ đô la tín dụng trong khuôn khổ chương trình hợp tác mở rộng của quỹ với Ukraina. Sự đồng ý chuyển khoản tín dụng tiếp theo này được thỏa thuận sau khi quốc hội Ukraina đã thông qua các dự luật cần thiết và có những chuyển biến trong thương lượng với các nhà đầu tư về tái cơ cấu nợ.

Tuy nhiên thông tin công khai về chuyển ngân 1,7 tỷ đã được quyết định, nhưng nó sẽ được chính thức công bố sau cuộc họp của Hội đồng giám đốc điều hành quỹ IMF vào ngày 31 tháng 7 ở Washington.

Trước đó TTX Unian đã thông báo rằng bộ tài chính Ukraina ngày 24 tháng 7 đã chuyển ngân tiền chiết khấu coupon của món nợ nước ngoài theo trái phiếu Eurobond thời hạn tới năm 2017 là 120 triệu đô la. Như đã thông báo chính phủ Ukraina đã thực hiện tất cả các tiêu chí của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và kỳ vọng quyết định tích cực của quỹ này vào ngày 31 tháng 7 về chi khoản tín dụng tiếp theo với số lượng 1,7 tỷ đô la Mỹ.

Nguồn: TTX Unian