IMF muốn gì?

“Chúng tôi đã có các cuộc đàm phán mang tính xây dựng. Phái bộ đánh giá cao những tiến bộ đáng kể đã đạt được trong vài tháng qua… Chúng tôi tiếp tục thực hiện chương trình mới với sự hợp tác chặt chẽ”, – cơ quan báo chí của Hội đồng Bộ trưởng dẫn lời của Thủ tướng Ukraina Alexei Goncharuk cho biết.

Theo nguồn tin của OBOZREVATEL, các nhà đầu tư (IMF) chủ yếu quan tâm đến: khởi động thị trường đất đai theo mô hình mà các chủ sở hữu địa phương không thể mua gom được đất đai số lượng lớn với giá bùn bèo do không có cạnh tranh; NBU phải độc lập và các ngân hàng nhà nước (NHTM NN) phải có ban giám sát độc lập.

Trong số những đổi mới còn vẫn chỉ là tin đồn đó là tình hình xung quanh ngân hàng PrivatBank. IMF muốn sửa đổi luật để không thể trả lại ngân hàng cho chủ cũ và không thể cho phép tiếp tục phục hồi hoạt động các ngân hà và tổ chức tài chính đã bị thanh lý.

Vấn đề truyền thống là giá khí đốt theo thị trường. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, chính phủ không nên tự thiết lập mức giá một cách thủ công. Giá cả phải do thị trường định đoạt, không phải là quan chức đặt ra. Với tình hình khá thuận lợi trên thị trường nước ngoài, hoàn toàn có khả năng việc thực hiện điều kiện này sẽ không đánh vào túi tiền của người dân Ukraina.

Nguồn: Obozrevatel

»Cùng chủ đề