Quỹ Tiền tệ thế giới IMF đã công bố bản Tuyên bố sửa đổi về chính sách kinh tế và tài chính của Ucraina.

Bản Tuyên bố dày nhiều trang bao gồm những phương diện then chốt trong chương trình chống khủng hoảng của Ucraina được IMF ủng hộ trong khuôn khổ lần xét duyệt tín dụng stand-by khoản chuyển hai.

So với Tuyên bố hồi tháng 11 dự báo GDP Ucraina năm 2009 sẽ giảm 8% (trước đó là 3%), lạm phát 16% (17%). IMF nhận xét một trong nhưngc mục tiêu chủ yếu của chính sách tiền tệ Ucraina là giảm tỷ lệ lạm phát.

Ngoài ra, IMF còn tuyên bố, chính phủ Ucraina dự định tăng cường cải cách trong NBU nhằm củng cố tính độc lập của cơ quan này. Nhà nước cũng có kế hoạch tiến hành kiểm toán độc lập các giao dịch tái đầu tư và can thiệp ngoại tệ của NBU trong năm 2008.

IMF cho rằng nếu hoàn thành chương trình kinh tế Ucraina sẽ trở lại tăng trưởng vào năm 2010 và tốc độ tăng trưởng đạt 1%, lạm phát giảm còn 8%, tỷ lệ giảm lương trong năm 2010 còn 2,5% từ 11,2% trong năm nay. Thâm hụt ngân sách cũng sẽ giảm từ 4% GDP xuống còn 1,9% GDP, tính cả tái đầu tư cho ngân hàng thì từ 9% xuống 2,5% GDP.

Lê Tâm
theo Liga