Quỹ tiền tệ thế giới kêu gọi Ucraina thi hành các biện pháp cần thiết để cân bằng lại ngân sách và không để tăng thâm hụt ngân sách, đó là các yêu cầu đối với Ucraina nếu muốn nhận dói tín dụng stand-by lần thứ 4.

Quỹ tiền tệ thế giới kêu gọi Ucraina thi hành các biện pháp cần thiết để cân bằng lại ngân sách và không để tăng thâm hụt ngân sách, đó là các yêu cầu đối với Ucraina nếu muốn nhận dói tín dụng stand-by lần thứ 4.

IMF đã ra thông báo về việc này.

Cụ thể IMF kêu gọi chính quyền Ucraina, để nhận được gói tín dụng lần thứ 4 cần phải tăng cường hoạt động độc lập của NBU, tăng giá khí đốt đối với người dân, hoàn thiện hệ thống hưu trí và hệ thống đánh thuế, không tăng các chi trả xã hội.

Trong các yêu cầu khác của IMF còn có yêu cầu chính phủ điều tiết tình hình hai ngân hàng có vấn đề “Ukrprombank” và ngân hàng “Nadra”.

Dự kiến đoàn công tác của IMF sẽ đến Ucraina vào tháng 10 để đánh giá chương trình hợp tác giữa hai bên. Gói tín dụng stand-by lần thứ 4 trị giá 2,5 SDR (hơn 3,7 tỷ $) có kế hoạch chi vào ngày 15-11, nhưng chỉ sau khi đánh giá được chương trình hợp tác.

Phuong Anh
theo Podrobnosti

»Cùng chủ đề