Trưởng phái đoàn công tác của IMF tại Ucraina bà Jayla Pazarbaziola không loại trừ khả năng tăng khoản tín dụng cho Ucraina nhằm dùng một phần để bù đắp thâm hụt ngân sách quốc gia.

Trưởng phái đoàn công tác của IMF tại Ucraina bà Jayla Pazarbaziola không loại trừ khả năng tăng khoản tín dụng cho Ucraina nhằm dùng một phần để bù đắp thâm hụt ngân sách quốc gia.

Một thành viên cuộc họp giữa đại diện HĐBT, NBU và IMF đã thông báo như vậy, hãng RBK-Ucraina đưa tin.

Theo lời thành viên này, bà Pazarbaziola dự định trình đề nghị trên lên lãnh đạo IMF trong khi báo cáo về kết quả công tác của đoàn tại Ucraina. Đoàn công tác của Ucraina có kế hoạch kết thúc hoạt động tại nước này sau hai ngày nữa.

Phương Anh
theo RBK-Ucraina