Quỹ tiền tệ quốc tế ( IMF) có thể trích ra cho Ucraina vay một khoản tín dụng khoảng từ 3 đến 14 tý đô la trong chiến dịch cân bằng hóa tình hình tài chính, bà thủ tướng Yulia Tymoshenko cho biết trong buổi họp báo ngày hôm nay.

“Hôm nay sẽ có tin tức từ Quỹ tiền tệ về vấn đề cho Ucraina vay khoản tín dụng trên”- bà nói

Ngày 16/10/2008, các chuyên viên của Quỹ tiền tệ đã đến Ucraina. Họ sẽ cùng với Chính phủ Ucraina hoạch định ra các biện pháp cần thiết cho đất nước để giảm thiểu các tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Chú thích viết tắt:

IMF — International Monetary Fund : Quỹ tiền tệ quốc tế

МВФ — Международный валютный фонд

NNC
theo Rian