Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã kết thúc xem xét lại chương trình hợp tác với Ukraina và đã thông qua việc chuyển ngân tín dụng cho Ukraina 1 tỉ đô la theo chương trình hợp tác mở rộng. Cơ quan báo chí của Quỹ IMF thông báo.

“Hội đồng điều hành IMF đã kết thúc xem xét lần thứ ba chương trình kinh tế Ukraina trong khuôn khổ cơ chế cấp vốn mở rộng EFF.Sự kết thúc việc xem xét này đã cho phép chi 734,05 triệu SDR (Special Drawing Rights, tiền IMF, -nd) tương đương 1 tỉ đô la và tăng tổng số tiền chuyển ngân lên 8,38 tỉ đô la”, – trong thông báo cho biết.

Trước đó tổng thống Poroshenko đã thông báo về dự định của IMF chuyển ngân 1 tỉ đô la cho Ukraina.

Liga.net

»Cùng chủ đề