Tập đoàn tài chính quốc tế(IFC) đang xem xét một vài phương án nhằm giúp đỡ Ucraina giải quyết một số vấn đề khó khăn của hệ thống ngân hàng Ucraina. Theo đó, tổ chức này có thể sẽ thành lập một quỹ đặc biệt nhằm chuộc lại các khoản nợ, hoặc phát triển một chương trình cấp vốn thông qua đại diện của mình.

Ngành ngân hàng cho biết, từ nay đến lúc cuối năm, các khoản nợ của khu vực bán lẻ có thể đạt 70 tỷ UAH, và các ngân hàng đã sẵn sàng nhượng lại khoảng từ 10-40% tổng số nợ này.

Trưởng đại diện của IFC tại Ucraina Elena Voloshina cho biết, vào hôm qua, tổ chức này đã có cuộc họp với Hiệp hội các doanh nhân Ucraina(AKBU) xung quanh vấn đề hợp tác lần này.

“IFC đang xem xét một cách nghiêm túc việc hỗ trợ lĩnh vực ngân hàng của Ucraina. Chúng tôi có nhiều chuyên gia tư vấn đang làm việc tại nhiều công ty tài chính khác nhau và hiểu rõ những vấn đề khó khăn của hệ thống ngân hàng trong giai đoạn hiện nay,” – Voloshina cho biết. Tuy nhiên ông cũng bổ xung rằng, nếu nói về những hướng đi cụ thể e rằng hiện nay còn quá sớm.

Được biết, đến cuối năm nay IFC cũng đang dự định đầu từ vào hệ thống ngân hàng của Nga khoảng 100 triệu USD, số tiền này sẽ được phân phối thông qua các công ty đại diện của họ. Tổng số tiền mà IFC đầu tư vào Nga đạt con số 1 tỷ USD.

Phamxuan
theo URA