Ngày 20/3/2009, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) thông báo đã đấu thầu thành công 100 triệu USD trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ, do Kho bạc Nhà nước phát hành, đợt 1 năm 2009.

Tham dự đấu thầu có 30 thành viên với tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ 760 triệu USD. Lãi suất đăng ký thấp nhất là 1,5%/năm; lãi suất đăng ký cao nhất là 6%/năm và lãi suất trần là 3%.

Kết quả, 100 triệu USD trái phiếu Chính phủ – mệnh giá 100 USD/trái phiếu, đã được bán hết với lãi suất trúng thầu là 3%/năm. Trái phiếu được phát hành vào ngày 24/3/2009, ngày đáo hạn là 24/3/2010.

Theo lịch trình đấu thầu, thứ Ba ngày 24/3/2009, HASTC sẽ tổ chức đấu thầu phiên 2, kỳ hạn 2 năm với khối lượng gọi thầu 100 triệu USD, ngày phát hành 26/3/2009 và ngày đáo hạn 26/3/2011.

Đến thứ Sáu ngày 27/3/2009 sẽ tổ chức đấu thầu phiên 3, kỳ hạn 3 năm với khối lượng gọi thầu 100 triệu USD, ngày phát hành 31/3/2009, ngày đáo hạn 31/3/2012.

Trước đó, ngày 12/3, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-BTC về việc phát hành trái phiếu đợt một năm 2009.

Quyết định nêu rõ, trái phiếu sẽ được phát hành, niêm yết, giao dịch và thanh toán bằng đồng USD.

Cũng theo nội dung Quyết định này, chủ sở hữu trái phiếu sẽ được quyền chuyển nhượng, tặng, thừa kế, hoặc sử dụng để cầm cố trong các quan hệ tín dụng… theo các quy định của pháp luật. Đồng thời, chủ sử hữu trái phiếu phải kê khai và nộp thuế đối với lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hải Yến
theo VNE