HSBC đưa ra dự báo cuối năm 2009 chỉ số VnIndex sẽ là 300 điểm.

Giữa năm 2009, tăng trưởng kinh tế thấp nhất trong 11 năm

Tăng trưởng kinh tế vào thời điểm giữa năm 2009 sẽ là 5,4% – mức thấp nhất trong 11 năm và sau đó sẽ hồi phục nhờ tác dụng của những đợt cắt giảm lãi suất.

Cùng thời điểm này, tỷ lệ lạm phát sẽ là 5% và sau đó tăng lên mức 11% vào cuối năm 2010. Mức lạm phát trung bình của năm 2009 sẽ là 9,5% trong khi tỷ lệ lạm phát của năm 2008 là 23%.Đến giữa năm 2009, tỷ lệ lạm phát sẽ là 5%Xuất khẩu và thâm hụt thương mại giảm:

Xuất khẩu của Việt Nam thời gian gần đây đã liên tục suy yếu và sẽ tiếp tục đi xuống trong năm 2009, lý do là nhu cầu hàng hóa của thế giới các nước phát triển và một số thị trường châu Á giảm.

Xuất khẩu năm 2009 sẽ giảm 3%, thấp hơn rất nhiều so với mức tăng trưởng 30% của năm 2008.

Thâm hụt thương mại giảm xuống mức tương đương 14% GDP.


Biến động tăng trưởng GDP của Việt Nam từ năm 2000Xuất khẩu sẽ suy giảm trong năm 2009

Thị trường chứng khoán Việt Nam: Trên thực tế vào 6 tuần cuối năm 2008, các thị trường chứng khoán trong khu vực đều hồi phục 23% từ mức thấp kỷ lục ngày 20/11/2008, cùng khoảng thời gian trên thị trường Việt Nam giảm 3%.

Năm 2009 sẽ vẫn là một năm khó khăn của thị trường chứng khoán Việt Nam. Thị trường sẽ có nhiều biến động với những đợt tăng, giảm điểm lớn.

Cuối năm 2009, chỉ số VnIndex sẽ là 300, không khác nhiều so với mức 316 điểm vào thời điểm cuối năm 2008.

Hoài Anh
theo HSBC