HSBC ký kết hợp tác với Bảo Việt bởi Nguyễn Quang

HSBC liên kết với Bảo Việt giới thiệu hai sản phẩm Bảo hiểm Tài sản và Bảo hiểm Nhân sự chủ chốt. Bảo hiểm Tài sản giúp bảo vệ một doanh nghiệp trước những mất mát hoặc tổn thất tài sản bất ngờ xảy ra trong tình huống rủi ro được bảo hiểm như hỏa hoạn, trộm cắp và hư hỏng thiết bị.

Bảo hiểm Nhân sự chủ chốt là sản phẩm có tầm quan trọng tương tự Bảo hiểm Tài sản. Bảo hiểm Nhân sự chủ chốt được thiết kế nhằm bảo vệ một doanh nghiệp khi xảy ra mất mát tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp: các nhân sự chủ chốt.

Trong trường hợp nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp không may bị bệnh hoặc tai nạn, một khoản tiền cố định sẽ được chi trả để bồi thường và trang trải các khoản chi phí phẫu thuật, với các lựa chọn khác nhau trong trường hợp thương tật bộ phận vĩnh viễn…


theo Dddn.com.vn