Thủ tướng Đức Angela Merkel và tổng thống Pháp Emmanuelle Macron đã thỏa thuận với tổng thống Ukraina bảo đảm các điều kiện an ninh để khởi động quá trình chính trị và tiến hành bầu cử địa phương trên lãnh thổ bị chiếm đóng trước tháng 3 năm 2020.

Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko tuyên bố rằng thủ tướng Đức Merkel và tổng thống Pháp Macron sẽ giúp đỡ bảo đảm các điều kiện an ninh cho bầu cử địa phương ở Donbass trước tháng 3 năm 2020.

“Khi yếu tố an ninh của các thỏa thuận Minsk được xác định thì cần thiết ngay lập tức chuyển sang thương lượng về điều tiết chính trị và cố gắng không muộn hơn tháng 3 năm 2020 tiến hành bầu cử địa phương và như vậy, phải kết thúc quá trình chính trị”, – ông Poroshenko nói.

Poroshenko lưu ý rằng, quá trình hòa bình tiên liệu đưa hết quân đội nước ngoài, vũ khí hạng nặng và pháo ra khỏi lãnh thổ bị chiếm đóng.

Tiện thể, bà Merkel và ông Macron ủng hộ cuộc gặp gỡ cấp cao theo thể thức Normandia sau bầu cử.

Pháp và Germania đồng ý cuộc gặp gỡ theo thể thức Normandia sau khi bầu cử tổng thống ở Ukraina kết thúc”, – Poroshenko thông báo.

Chúng tôi nhận được một thông báo tuyệt đối rõ ràng, ngay sau khi tôi trúng cử tổng thống nhiệm kỳ 2 – chúng tôi quả quyết sẽ mở ra cửa sổ khả năng – sẽ nhóm họp ở cấp cao theo thể thức Normandia. Khả năng nhất là sẽ diễn ra ở Pháp, vừa đúng vào kỷ niệm 5 năm thành lập “Bộ bốn Normandia”, – Poroshenko tuyên bố từ Paris sau cuộc gặp gỡ với tổng thống Pháp Emmanuelle Macron.

Lưu ý rằng, ngày hôm nay, 12 tháng 4, tổng thống Ukraina Petro Poroshenko đã tới Berlin và gặp gỡ với thủ tướng Đức Angela Merkel, buổi chiều ông tới Paris và gặp gỡ với tổng thống Pháp Emmenuelle Macron.

Kết quả cuộc gặp gỡ với bà Merkel là việc ông Poroshenko công bố lệnh ngừng bắn ở khu vực OOS kể từ ngày 18 tháng 4.

Nguồn: Gordonua// Lb.ua

»Cùng chủ đề