Ngày 12/12, tại Mat-xcơ-va diễn ra phiên họp thứ 21 của Uỷ ban Phối hợp về Trung tâm nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Nhiệt đới Hỗn hợp Việt – Nga (thuộc Uỷ ban Liên Chính phủ Việt – Nga).