Trong những ngày đầu tiên của năm 2009, tiếp tục tiến hành tổng kết năm 2008 trong sự hợp tác kinh tế của hai nước Nga và Việt Nam. Cùng với những thành phần nặng ký như tổ hợp dầu khí và năng lượng, một trong những hướng triển vọng và sự hỗ trợ lẫn nhau giữa Nga và Việt Nam là ngành chế tạo ôtô.