Có 779 giường bệnh trong tổng số 1310 giường được phân bổ tại các bệnh viện ở tỉnh Odessa cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 và những người bị nghi nhiễm bệnh đã kín chỗ.
Đây là dữ liệu tính đến ngày 28 tháng 8. Thông tin được cung cấp cho báo “Duma” bởi cơ quan hành chính nhà nước khu vực.
Con số này là 59,9% có thể xếp tỉnh này là một trong những khu vực có sự lây nhiễm đáng kể về COVID-19 (tiêu chí là công suất sử dụng giường bệnh không quá 50% trong vòng năm ngày).
Tình hình xấu nhất là ở Izmail. Tại bệnh viện tỉnh Danube nơi điều trị chính cho toàn bộ khu vực phía nam, 105 giường trên 120 giường bệnh đã kín chỗ tương đương 87%.
Tại bệnh viện Chernomorsk số giường đã kín chỗ ở mức 76,4% còn bệnh viện lâm sàng thành phố Podolsk – 48%.
Tại bệnh viện bệnh truyền nhiễm thành phố Odessa đã sử dụng 334 giường bệnh trong số 420 giường (243 người nhiễm bệnh được xác nhận, 91 người nghi nhiễm) tương đương 79%, tại trung tâm y tế lâm sàng tỉnh (bệnh viện dành cho thủy thủ) – 85 giường trên 150 giường bệnh tương đương 56,6%.
Về vấn đề này các nhà chức trách bắt đầu triển khai các khoa “ covid” ở các cơ sở y tế khác. Gần đây các bệnh nhân nghi ngờ nhiễm coronavirus đã được tiếp nhận ở bệnh viện đa khoa trung ương Artsyz(65 giường trong đó 18 giường đã sử dụng), bệnh viện đa khoa trung ương Razdelnyansk (12 giường sử dụng trong số 45 giường bệnh), bệnh viện lâm sàng thành phố Odessa số 5 (120 giường trong số 57 giường đã sử dụng, trước đây chúng tôi đã viết về các vấn đề ở bệnh viện này), bệnh viện nhi đồng thành phố Odessa số 3 (23 giường đã kín chỗ trong tổng số 75 giường bệnh), bệnh viện đa khoa trung ương Belgorod-Dnestrovskaya (3 giường sử dụng trên 50 giường bệnh).

Kiều Trinh
Nguồn: https://dumskaya.net/news/covid-19-v-opornyh-bolnitcah-odesskoy-oblasti-za-124048/

»Cùng chủ đề