Theo kết quả cuộc thăm dò do quỹ thăm dò dư luận Ukraine (FOM-Ukraine) thực hiện , hầu hết người dân Ukraine không tin tưởng vào Tổng thống Viktor Yushchenko.

Theo kết quả điều tra, có tới 81,7% người dân Ukraine không ủng hộ Tổng thống Yushchenko. Tháng 1/2008 có 55,6% cử tri không tín nhiệm tổng thống. Số lượng những người ủng hộ ông Yushchenko đã giảm từ 34,8% vào tháng 1 xuống chỉ còn 10,4% vào tháng 10 năm nay.

Trong cuộc trưng cầu dân ý mới đây, có tới 67,6% người dân Ukraine không tán thành với sắc lệnh của Tổng thống Yushchenko về việc giải tán quốc hội và kêu gọi tiến hành một cuộc bầu cử trước thời hạn. Chỉ có 17% số người ủng hộ hành động này.

Ngày 8/10, Tổng thống Ukraine Viktor Yushenko tuyên bố giải tán Quốc hội Ukraine nhiệm kì 6 trước thời hạn. Ngày 9/10, Tổng thống ký sắc lệnh về đình chỉ quyền hạn của Quốc hội.

Đây là lần thứ ba trong gần 3 năm qua, quốc hội Ukraine bị giải tán. Việc giải tán quốc hội lần này là điều được dự báo từ trước. Nó chứng tỏ sự bế tắc tiềm tàng về đường lối của Tổng thống nước cộng hòa này. Nó cũng phản ánh sự chia rẽ phe phái sâu sắc, không thể hàn gắn giữa các thế lực chính trị ở nước này.

Cuộc thăm dò do quỹ thăm dò dư luận Ukraine thực hiện được tiến hành từ ngày 12-13/10. Tham gia vào cuộc thăm dò này có 2000 người và sai số thống kê vào khoảng 2,2%.

Thu Hiền
theo Ria Novosti