UNN. Ở Ukraina có tới 288 nghìn người sinh sống trên cơ sở giấy phép cư trú (Thẻ cư trú). Điều này đã được Cục Di trú Nhà nước Ukraina báo cáo theo yêu cầu thông tin hãng thông tấn UNN.

Số người nước ngoài và người không quốc tịch thường trú tại Ukraina trên cơ sở giấy phép cư trú là 284 nghìn 113, cơ quan di trú hồi đáp lại yêu cầu của UNN.

Cũng theo báo cáo cho biết, vào năm 2019 đã cấp 22 nghìn 822 giấy phép cư trú đã được cấp cho người nước ngoài và người không quốc tịch.

Nhớ lại, Bộ trưởng HĐBT Ukraina, ông Dmitry Dubilet nêu 4 vấn đề hàng đầu của người nước ngoài ở Ukraina.

“Chúng tôi đã dành vài tuần qua để nghiên cứu xem người nước ngoài ở Ukraina thoải mái như thế nào. Chủ đề rất quan trọng, vì chúng tôi đang đấu tranh cho đầu tư nước ngoài. Tôi chia sẻ những vấn đề hàng đầu mà chúng tôi đã xác định”, – Bộ trưởng viết.

Bộ trưởng cho biết vấn đề đầu tiên là vấn đề này người nước ngoài tới Ukraina và ở lại lâu hơn 90 ngày (thời hạ tối đa của Visa). Quan chức này xác định vấn đề thứ hai là vấn đề xin phép làm việc, học tập, v.v., và Bộ trưởng gọi các chuyến đến và thăm các cơ quan nhà nước là vấn đề thứ ba. Số bốn trong danh sách các vấn đề Bộ trưởng nêu là các tài khoản ngân hàng.

Nguồn: UNN

»Cùng chủ đề