Việc khảo sát Bửu Thành Môn chuẩn bị cho dự án phục hồi, trùng tu Khiêm Lăng (lăng Vua Tự Đức) đã được tiến hành hôm 8/3.

Đây là dự án do Đại sứ quán Đức tài trợ với số tiền là 109.000 euro (tương đương gần 2,5 tỷ đồng), trong đó vốn đối ứng của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế là 300 triệu đồng. Dự án phục hồi, trùng tu Khiêm Lăng được tiến hành theo loại hình phục hồi không gian ngoại thất, chất liệu chính được sử dụng là vôi vữa truyền thống của Việt Nam.

Theo đại diện Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, tổ chức GCREP của Đức (Germany Conservation, Restoration & Education Projects) sẽ trực tiếp tham gia vào dự án này. GCREP đã khảo sát Bửu Thành Môn, chuẩn bị cho việc phục hồi, trùng tu.

Dự án sẽ được tiến hành trong 10 tháng, bắt đầu từ tháng 3/2009 và hoàn thành đầu năm 2010.

Lê Hùng
theo Đất Việt