Thứ ba, ngày 7 tháng Tư, Tổng thống Viktor Yushchenko sẽ đến thăm và làm việc tại tỉnh Odessa.

Yushchenko sẽ gặp gỡ với sinh viên và giáo viên của Trường Đại học Bách khoa Odessa. Chủ đề của cuộc gặp là: “Ucraina – những gì mà chúng ta thấy”.

Ngoài ra, Yushchenko sẽ nói chuyện với Tổng biên tập các báo và hãng truyền thông lớn trong khu vực.

Trong thành phố Vilkova, Tổng thống sẽ tìm hiểu các hoạt động xây dựng bảo vệ đê điều nằm trong khuôn khổ thuộc giai đoạn đầu của dự án xây dựng kênh nước sâu Dunai – Biển Đen tại cửa sông “Bustro”.

Ngày 23 tháng Ba, chiếu tàu khách Princess Elena đã chọn kênh Dunai – Biển Đen trong chuyến hành trình của mình thay cho kênh Sulina của Rumani như mọi lần.

NNC
theo KOR