Ngày 22 tháng 1 năm 2019 là Ngày lần ddaauff tiên tuyên ngôn thống nhất Cộng hòa nhân dân Ukraina và Cộng hòa nhân dân Tây Ukraina (UNR và ZUNR).

Ngày này được tuyên chính thức là Ngày hội tụ dân tộc Ukraina vào năm 1999.  Ngày này có ý nghĩa lịch sử lớn lao để lập nên nhà nước Ukraina thống nhất. Vào năm 2011 Ngày Hội tụ thống nhất Ukraina được kết hợp với Ngày Tự do mà trước đó kỷ niệm vaiof ngày 22 tháng 11, dưới tên gọi là “Ngày hội tụ và tự do của Ukraina”. Tuy nhiên, đến năm 2014 Ngày này được kỷ niệm chính thức như là Ngày Hội tụ Ukraina, TTX Ukrinform đưa tin. >>Укринформ.

Ngày 22 tháng 1 năm 1918 bằng bản tuyên ngôn “Universal” của Rada trung ương (quốc hội thời tổng thống Mikhail Grushevskiy) đã tuyên bố thành lập Cộng hòa nhân dân Ukraina.

Một năm sau đó, vào ngày 22 tháng 1 năm 1919 ở quảng trường Sofyevska ở Kyiv đã tuyên ngôn thống nhất các lãnh thổ Ukraina thành một nhà nước Ukraina thống nhất. Các lãnh thổ Ukraina rời rạc dưới sự thống trị của quốc Nga miền trung và miền đông Ukraina – UNR), Đế quốc Áo-Hung (Tây Ukrauina) được thống nhất thành một nhà nước, trong đó Cộng hòa nhân dân Tây Ukraina thuộc đế quốc Áo-Hung.

Trong văn bản thống nhất quốc gia ghi: “Từ nay các lãnh thổ rời rạc dưới ách thống trị của các đế quốc đước thống nhất thành quốc gia Ukraina thống nhất – Cộng hòa nhân dân Tây Ukraina (Galichina, Bukovina vàmột phần lãnh thổ bị Hungary chếm đóng cùng với lãnh thổ hai bên bờ sông Dnipro (Slobozhaschina)”.

Ước mơ hàng thế kỷ của hàng triệu người Ukraina được thực hiện.

Tuy nhiên sự thống nhất xảy ra chỉ mới là hình thức: sau đó mấy tuần chủ nghĩa Bolsevich đã chiếm Kyiv, về sau người Ba Lan đã chiếm miền tây Ukraina (Galichina) và phần ngoại Karrpatye bị Tiệp Khắc xâm chiếm.

Lần kỷ niệm Hội tụ dân tộc lần đầu tiên được kỷ niệm vào năm 1939, ngày 22 tháng 1, tại tp Hust đang thuộc Tiệp Khắc chiếm đóng.

Có 13 ngàn người giương cờ xanh-vàng tập trung mít tinh để nhờ lại sự kiện thống nhất quốc gia của 20 năm trước đó.

Ngày 21 tháng 1 năm 1990 lần đầu tiên các lực lượng yêu nước và quần chúng nhân dân nhân dân (Ukraina xô viết, -nd) đã tổ chức mít tinh “Nối vòng tay lớn” nhân kỉ niệm 71 năm thống nhất quốc gia, kéo dài từ Kyiv tới Lviv.

Từ đó tới nay đã nhiều lần mít tinh “Nối vòng tay lớn” đã được tổ chức.

Nhân Ngày hội tụ quốc gia hôm nay tổng thống Ukraina Petro Poroshenko tuyên bố: “Ukraina là một, là đơn nhất, không có liên bang và chũng không có chế độ đặc biệt. Điều này được ghi nhận trong Hiến pháp. Ukraina đó là một nhà nước thống nhất, độc lập, hội tụ. Tất cả chúng ta cần phải hiểu điều này”.

Nối vòng tay lớn ngày hôm nay, 22 tháng 1 năm 2019, ở Kyiv >>

Nguồn: Censor.net//ukrinform

»Cùng chủ đề