Hôm nay, ngày 5 tháng 2, tại Quốc hội Ucraina sẽ nghe báo cáo hoạt động của Thủ tướng Chính phủ Yulia Tymoshenko, sau đó sẽ tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm Chính phủ.

Ông Yaroslav Sukhoy – đại biểu từ Đảng khu vực cho biết, “Bản nghị quyết bất tín nghiệm Chính phủ đã được phân phát cho tất cả các đại biểu có mặt tại hội trường. Người đứng đầu của Uỷ ban chấp chính Aexander Omelchenko đã khuyến cáo với chúng tôi là sẽ không xem xét bản nghị quyết này trước Quốc hội… Tuy nhiên, nghị quyết này trong bất cứ trường hợp nào cũng phải được tiến hành sau báo cáo của Văn phòng Chính phủ. Đối với chúng tôi, đây là một vấn đề mang tính nguyên tắc”.

Tổng thống Viktor Yushchenko cũng đã được mời tham gia vào cuộc họp, nhưng khi phiên họp buổi sáng được bắt đầu, vẫn chưa thấy sự hiện diện của người đứng đầu nhà nước này. Ngoài ra, tham dự vào cuộc họp còn có Chủ tịnh hội đồng các thành phố.

Đảng khu vực tuyên bố, sau khi xem xét tình hình kinh tế tại Ucraina và đánh giá các hoạt động của Chính phủ trong lỗ lực khắc phục cuộc khủng hoảng tài chính sẽ bỏ phiếu bất tín nhiệm và buộc Thủ tướng phải từ chức.

Trước đó, Yulia Tymoshenko đã bày tỏ sự tin tưởng rằng, Quốc hội sẽ không bỏ phiếu bãi nhiệm Chính phủ hiện tại. Bà cho rằng, việc làm của Đảng khu vực cũng không giải quyết được vấn đề mà chỉ tạo thêm sóng gió cho chính trường Ucraina.

Đảng cộng sản cũng tuyên bố trước hội trường, tất cả 27 đại biểu của đảng sẽ không bỏ phiếu bất tín nhiệm Chính phủ vào ngày thứ Năm này nếu như không có khả năng về việc thành lập một liên minh mới và chọn ra một vị Thủ tướng mới.

Nhớ lại rằng, ngày 3 tháng 2, lãnh tụ các đảng và những người đứng đầu Nghị viện đã đi đến thỏa thuận: vào ngày 5 tháng 2 sẽ xem xét tình hình của đất nước và các hành động của Chính phủ trong năm vừa qua và cuối cùng là nghe báo cáo và tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm Chính phủ hiện tại.

NNC