Sở điện lực thành phố Odessa cho biết, vào hôm nay, 8-7, do cần thiết phải sửa chữa đường dây và một số thiết bị chuyền tải điện, một vài khu vực tại quận Trung Tâm và quận Phía Nam sẽ tạm thời mất điện. Sau đây là danh sách đường phố và địa chỉ những khu nhà sẽ mất điện vào hôm nay.


Quận Trung Tâm

Từ 09:00 đến 17:00

�?тальянский бул., 2, 4, 11;
ул. Гимназическая, 23, 25;
ул. Пантелеймоновская, 13;
ул. Канатная, 80;
ул. Б. Арнаутская, 43 – 47, 22 – 32, 33, 35;
ул. Л. Шмидта, 1 – 9, 4 – 8;
ул. М. Арнаутская, 46;
ул. Осипова, 28 – 38, 37.

Người dân có thể hỏi những thắc mắc tại số điện thoại: 705-26-00, 7-144-144.

Quận Phía Nam

Từ 08:00 đến 17:00

Фонтанская дор., 76 – 88, 147 – 151;
ул. Ляпидевского, 6 – 14;
пер. Приморский, 3 – 5;
ул. Костанди, 19 – 25;
1-й пер. Костанди;
2-й пер Костанди;
1-й Украинский пер., 1 – 9, 2 – 10;
ул. Гар�?ина, 2 – 18, 3 – 15;
пер. Гар�?ина, 11;
пер. Летний, 12 – 14;
ул. Хрустальная, 10, 8;
пер. Хрустальный, 2 – 8, 1 – 9.

Từ 9:00 đến 16:00

ул. Посмитного, 3 – 15;
ул. Тенистая, 16 (1 – 42) – 20.

Từ 9:00 đến 17:00

ул. Довженко, 2, 4а, 6, 6а, 8;
пер. Каховский, 1 – 7, 2 – 4;
Пролетарский пер. 7.
ул. Ак. Филатова, 1, 2, 2а, 4а, 5/2, 5/3, 7, 7/3, 12а, 14, 14а, 16, 16а;
Люстдорфская дор., 50, 52, 52а, 52б, 54, 54а, 54б, 54в, 56а, 56б, 56в, 58а, 58б;
ул. Варненская, 1;
ул. Космонавтов, 1 – 7;
Частный сектор:
ул. Ак. Филатова, 68 – 84.

Người dân có thể hỏi những thắc mắc tại số điện thoại: 705-27-75.

Phamxuan
theo Viknaodessa

»Cùng chủ đề