Ngày hôm nay, thứ 3, 8-9, lần đầu tiên Ngân hàng quốc gia Ucraina sẽ tiến hành bán đấu giá ngoại tệ ưu đãi để đáp ứng nhu cầu của các khách hàng của các ngân hàng là thể nhân.

Để tham gia đấu giá các ngân hàng phải nộp đơn trước 16:00 ngày hôm qua, trong đơn phải chỉ rõ số lượng ngoại tệ muốn mua (không dưới 10 nghìn $) và giá mfa ngân hàng sẵn sàng mua của NBU. Cũng trước 16:00 các ngân hàng phải nộp trước vào tài khoản tại NBU 100% số grivna quy đổi từ số lượng ngoại tệ họ muốn mua. Mỗi ngân hàng chỉ được nộp một đơn.

Từ cuối tháng 7 đại diện NBU đã cho biết, Ngân hàng quốc gia sẽ bán ngoại tệ cho các thể nhân, tuy nhiên ngay ngày hôm đó NBU bác bỏ sáng kiến này.

Trước đó, các chuyên gia tuyên bố, hoạt động tung đô la ra thị trường của NBU chỉ có thể bình ổn tỷ giá trong trường hợp nếu NBU đáp ứng được phần lớn nhu cầu của thị trường. Còn nếu đến cả lần này NBU cũng chỉ tung ta được không quá 100-150 triệu $ thì đấu giá cũng không giảm được nhu cầu đang rất cao và không củng cố dài hạn được đồng grivna.

Phuong Anh
theo Delo