NBU thông báo, tại cuộc đấu giá hôm nay (6-3) 47 ngân hàng đã mua của NBU 35,91 triệu đô la cho các khách hàng tư nhân vay tín dụng ngoại tệ của mình.

NBU thông báo, tại cuộc đấu giá hôm nay (6-3) 47 ngân hàng đã mua của NBU 35,91 triệu đô la cho các khách hàng tư nhân vay tín dụng ngoại tệ của mình.

Đô la được bán với giá 7,80 grivna cho tất cả các ngân hàng tham gia đấu giá. NBU cũng mua 22,154 triệu đô la của 11 ngân hàng theo giá 7,80 grivna/$.

Như tin đã đưa bắt đầu từ ngày 27-2 NBU bắt đầu bán đấu giá ưu đãi đô la cho các khách hàng tư nhân vay tín dụng bằng đô la có nhu cầu trả cho ngân hàng. Các ngân hàng phải đảm bảo bán cho khách hàng với giá không cao hơn giá đã dấu thành công cộng thêm 0,2% tổng số tiền khách hàng mua để thu quỹ hưu trí.

Lượng ngoại tệ tối thiểu mà ngân hàng có thể đặt mua lần này giảm từ 200 nghìn xuống 50 nghìn $.

Tại hai cuộc đấu trước ngày 27-2 và 4-3 NBU đã bán tổng cộng 95,56 triệu đô la theo tỷ giá 7,80 grivna/$ cho 12 (27-2) và 49 (4-3) ngân hàng.

Do tình trạng thiếu hụt ngoại tệ NBU quyết định hỗ trợ những người đã vay tín dụng trước hết là có nhu cầu mua ngoại tệ, thứ hai và chủ yếu là có chỉ số tin cậy cao. Ngày hôm qua 5-3 NBU đã công bố thư ngỏ, trong đó yêu cầu các ngân hàng được uỷ quyền mua đấu giá phân tích tình hình tín dụng của mỗi hợp đồng giao dịch theo tình hình tài chính của người vay và tình trạng trả nợ của họ.

Phương Anh tổng hợp