Cho tới hôm nay chưa phải tất cả các nước thừa nhận nạn đói 1932-1933 ở Ukraina là nạn diệt chúng.

Tuy nhiên gần đây đã có những tiến bộ trong vấn đề này: ở Mỹ thượng viện đã thông qua quyết định lịch sử thừa nhận nạn đói năm 1932-1933 ở Ukraina là nạn diệt chủng. Ngoài ra có 21 bang ở Mỹ cũng đã thừa nhận nạn diệt chủng ở Ukraina năm 1932-1933 thông qua bỏ đói với hàng nhiều triệu nạn nhân tử vong.

Holodomor là gì?

Nạn đói năm 1932-1933 ở Ukraina với  số người chết khủng khiếp cho tới nay vẫn còn tranh cãi, liệu có phải là nạn diệt chủng của chế độ Stalin hay không, ngay cả ở Ukraina.

Có 77% người dân nói rằng đồng ý, theo dữ liệu điều tra XHH vào tháng 9 năm 2017. Tuy nhiên có 13% không đồng ý với khẳng định này, 11% nói chung lag chưa xác định được thái độ.

Người đứng đầu viện tưởng nhớ quốc gia Viatrovich bình luận:

“Nạn đói là phản ứng của chế độ cộng sản đối với sự phục hưng chủ quyền quốc gia và văn hóa dân tộc này trong thời kỳ cách mạng 1917-1921… Bolsevich đã xem phong trào dân tộc ở Ukraina là nguy cơ cho sự tồn tại của Liên Xô. Bằng nạn đói họ muốn đè bẹp phong trào giải phóng dân tộc, tiêu diệt một phần người thuộc chủng tộc Ukraina”, – ông Viatrovich nói.

Ông Viatrovich cũng nhấn mạnh những nơi có phong trào dân tộc cao đều bị nạn đói hoành hành mạnh nhất, đó là Podol, Kyivschina, Cherkassyna, Poltavschina và Slobozhaschina (Donbass).

Diệt chủng là gì?

Không thể nói nạn diệt chủng nếu không có định nghĩa khái niệm này.

Ở Ukraina khái niệm này định nghĩa trong Điều 442/1 của Bộ luật hình sự.

Diệt chủng – đó là hành động cố tình thực hiện tội phạm nhằm mục đích tiêu diệt hòan toàn hoặc từng phần nhóm chủng tộc, dân tộc hay tôn giáo bằng cách tước đi đời sống các thành viên của nhóm, hoặc gây cho họ những tổn thương thể xác nặng nề với hi vọng tiêu diệt từng thể xác, giảm thiểu khả năng sinh đẻ hoặc ngăn chặn phát triển nòi giống nhóm người đó, hoặc bằng cách cưỡng bức chuyển họ vào một nhóm khác.

Tác giả của định nghĩa “diệt chủng” với tư cách là khái niệm tư pháp, ông Rafael Lemkin gọi các vụ giết người ở Ukraina là ví dụ kinh điển về diệt chủng.

Theo lời ông, việc tiêu diệt giới trí thức Ukraina và xóa sổ Nhà thờ chính thống giáo tự chủ của Ukraina là một bộ phận không tách rời của hành động diệt chủng.

Năm 2010 Đại hội đồng nghị viện Châu Âu đã từ chối thừa nhận nạn diệt chủng ở Ukraina, tuy nhiên đã thừa nhận chế độ Stalin có tội trong việc bỏ đói hàng triệu người ở Liên Xô.

Nạn đói ở Ukraina lại là Bi kịch lớn nhất – 4,5 triệu người chết trực tiếp vì bị bỏ đói trong năm 1932-1933, theo nghiên cứu của Viện hàn lâm Ukraina. Nếu tính cả những người chết gián tiếp các nhà nghiên cứu đưa ra những con số khác nhau – từ 6 triệu tới 12 triệu người. Cách tính được điều chỉnh dựa vào dữ liệu của Điều tra dân số năm `1926 và 193 và tăng trưởng dân số bình quân hàng năm.

Vào năm 2008 Nghị viện Châu Âu thừa nhận nạn đói ở Ukraina là tội phạm chống lại loài người. Tới năm 2008 đã có 18 quốc gia trên thế giới thừa nhận nạn đói ở Ukraina là nạn diệt chủng. Vào tháng 10 năm 2018 Thượng viện Mỹ đã thông qua nghị quyết lịch sử thừa nhận nạn đói năm 1932-1933 ở Ukraina là nạn diệt chủng dân tộc Ukraina.

Ngày 21 tháng 11 bang thứ 21 ở Mỹ đã thừa nhận nạn đói ở Ukraina là nạn diệt chủng.

Nguồn: Fakty

»Cùng chủ đề