Đọc tin trên báo người Việt Odessa có tin phân công công tác của ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Odessa sau khi đại hội, trong danh sách có phân công ông Trương Văn Hùng được giữ chức vụ phó chủ tịch hôi phụ trách công tác Đảng, là một Đảng viên tôi thấy hơi bị chạnh lòng và tôi thầm nghĩ đây có lẽ là việc dùng từ ngữ không đúng chứ không ai có ý làm giảm vị trí vai trò của Đảng trong vị trí lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

Không phải riêng là đảng viên, mà ai là người Việt Nam cũng đều hiểu, Đảng CSVN người lãnh đạo quần chúng và cả các tổ chức hội đoàn, vậy việc Hội người Việt Nam phân công người phụ trách công tác Đảng là không đúng nguyên tắc của Đảng.

Có nên chăng Hội người Việt Nam chỉ phân công ông Trương Văn Hùng làm phó chủ tịch phụ trách công tác chính trị tư tương là phù hợp, bởi công tác chinh trị tưởng là một mặt công tác của công tác Đảng, về nguyên tắc ông Trương Văn Hùng đang là bí thư Đảng ủy bộ phận Odessa, Đảng ủy Odessa lãnh đạo hội người Việt Nam chứ không phải ngược lại mà phân công như thế?

Vũ Đức Trường

»Cùng chủ đề
Việt Nam quê hương tôi

24 Tháng Tư 2017