Ngày 04/2/2017! Vào lúc 16h, Ban chấp hành Hội Miền Trung tại Odessa tổ chức cuộc họp lần đầu tiên nhằm rút kinh nghiệm về việc tổ chức lễ Hội đón tất niên và lễ ra mắt Hội Đồng Hương Miền Trung tại Odessa, cũng như bàn một số công việc của Hội và phân công công tác:
1- Ban chấp hành đã thống nhất bổ sung vào ban chấp hành 2 người ( nâng tổng số thành viên ban chấp hành là 13 người đó là ông Nguyễn Bửu An và ôngTrần Hữu Bằng)

1- Ông Nguyễn Sỹ Xuân, Chủ tịch Hội phụ trách chung
2 –Ông: phạm Hạnh phúc, Phó chủ tịch

3 – Ông: Hoàng Hữu Ngọc, Phó chủ tịch

4- Ông: Trịnh Hồng Cường, Phó chủ tịch

5- Ông: Nguyễn Biểu An, Phó chủ tịch

6- Hồ Văn Thôi, Phó chủ tịch
7- Ông: Đinh Xuân Oanh:uỷ viên BCH
8- Ông: Trần Hồ Nguyên:uỷ viên BCH
9- Bà: Trần Thị Thuý.: uỷ viên BCH
10- Ông Nguyễn Văn Dũng: uỷ viên BCH
11- Ông Lê Văn Thành.: uỷ viên BCH
12- Ông Võ Văn Trọng.: uỷ viên BCH
13- Trần Hữu Bằng.: uỷ viên BCH
Danh sách các ban của Hội
1-Ban công tác nội bộ gồm 4 người như sau:
– Phạm Hạnh Phúc
– Đinh Xuân Oanh
– Trần Hữu Bằng
– Trịnh Xuân Cường

2- Ban văn hoá, xã hội gồm 4 người như sau;
– Hồ Văn Thôi
– Trần Thị Thuý
– Lê Văn Thành
– Nguyễn Biểu An

3- Ban Từ thiện gồm 4 người như sau:
– Hoàng Hữu Ngọc
– Nguyễn Văn Dũng
– Vỗ Văn Trọng
– Trần Hồ Nguyên

4- Thủ quĩ của Hội:

  • Ông Lê Văn Thành

5- Ban đối ngoại và phiên dịch

  • Nguyễn Bửu An
  • Trịnh Hồng cường
    Những người được phân công trên đây với tinh thần trách nhiệm và ý thức tự nguyện, Hội là tổ chức phi lợi nhuận, và tuyệt đối không tham gia chính trị, hoặc màu sắc chính trị, tất cả 13 ủy viên BCH nhất trí cao và đoàn kết, cam kết phục vụ quyền lợi của hội và hội viên

Phần quĩ do các nhà hảo tâm tài trợ đến ngày mùng 3-2 là:
Tống Thu được là: 6500 $
Chi chi vào bữa liên hoan là: 1930$
Còn lại đến ngày 3/22017 là:4570$

Tiền từ thiện bắt đầu quên góp từ ngày 03-02-2017 là:
1, Nguyễn Sỹ Xuân: 200
2, Phạm Đức Phúc:100
3, Phạm Hạnh Phúc:100
4, Hoàng Hữu Ngọc: 100
5, Trịnh Hồng Cường: 100
6, Lê Văn Thành.: 100

Chúng tôi bắt đầu vận động và và tiếp nhận, sẽ thông báo thường xuyên trên trang Fb của Hội…..

Ngày 04/2/2017
Chủ tich Hội

Nguyễn sỹ Xuân

»Cùng chủ đề