Báo cáo của thủ tướng hoãn do họp ở phủ tổng thống. Khả năng Yatsenyuk vẫn tiếp tục làm thủ tướng.

Nếu có được 226 phiếu ủng hộ nghị quyết về bất tín nhiệm chính phủ thì người ta sẽ không đưa nghị quyết này ra biểu quyết, – một số đại biểu nhân dân giải thích.

Các đại biểu nhân dân của phái BPP và Mặt trận nhân dân (MTND) kể cho báo “Sevodnya.ua” rằng chính phủ không kịp báo cáo trước quốc hội vào ngày hôm nay do còn có cuộc họp tư vấn tại phủ tổng thống.

“Hiện vấn còn thương lượng giữa Yatsenyuk và Poroshenko. Theo thỏa thuận đạt được thì Yatsenyuk vẫn giữ ghế thủ tướng, nghĩa là không bị bãi nhiệm. Hiện phái BPP và MTND đã tính số phiếu để xem xét tình hình. Ngay cả khi nếu có 150 chữ ký cho nghị quyết về bất tín nhiệm chính phủ nhưng nếu không có 226 phiếu thì người ta sẽ vẫn đưa nghị quyết ra biểu quyết”, – một đại biểu nhân dân phái BPP nói.

Trong “Mặt trận nhân dân” người ta nói rằng, nếu theo tính toán ban đầu có 226 phiếu ủng hộ nghị quyết thì người ta sẽ không đưa nó ra biểu quyết. “Chúng tôi sẽ theo lộ trình, ban đầu đưa qua ủy ban. Còn sau đó thì ba tuần  nghỉ họp quốc hội – không có phiên họp nào theo lịch”, – một đại biểu nhân dân của phái MTND nói.

Như đã biết phái BPP của tổng thống, phái “Samopomich” và “Batkivschina” thu thập chữ ký dưới quyết định bãi nhiệm chính phủ một cách riêng rẽ.

 

Nguồn: “sevodnya.ua”

»Cùng chủ đề