Ngoài ra, trên Đại lộ Anh hùng Đại đội Thiên đàng và Trehsvyatitelskaya, nơi có Bức tường tưởng niệm các Anh hùng đã ngã xuống cũng bị cấm bắn pháo hoa.

Đại biểu của hội đồng thành phố Kyiv đã phê duyệt công tác tổ chức và tiến hành các sự kiện công cộng cho năm mới và ngày lễ Giáng sinh.

Điều này đã được thong báo trên trang web của Hội đồng thành phố.

Theo quyết định, đơn đăng ký tổ chức sự kiện đại chúng phải được nộp chậm nhất 15 ngày trước ngày dự kiến. Nếu tổ chức sự kiện yêu cầu chặn đường và thay đổi chuyển động của giao thông công cộng, ví dụ, đối với các sự kiện thể thao, thì phải nộp đơn trước 45 ngày làm việc, nó phải chứa thông tin về người tổ chức và chính sự kiện (hình thức, mục đích, địa điểm hoặc tuyến đường, ngày và thời gian bắt đầu và kết thúc)”- trong thông báo cho biết.

Cấm tổ chức các sự kiện giải trí đại chúng trên Đại lộ Anh hùng Đại đội Thiên đàng và Trehsvyatitelskaya với Bức tường ký ức về các Anh hùng đã ngãxuống.

Cần lưu ý rằng việc tổ chức các sự kiện gần các tòa nhà tôn giáo phải được phối hợp bổ sung với đại diện của các tổ chức tôn giáo để có sự cân bằng lịch các sự kiện.

“Cũng tại thủ đô, pháo hoa và các hoạt động giải trí và cảsự kiện khác có sử dụng các sản phẩm pháo hoa trong thời kỳ còn có cuộc xâm lược vũ trang ở miền đông Ukraina đều bị cấm”, trong tuyên bố nói.

Lưu ý rằng vào ngày 19 tháng 12, ngày Thánh Nicholas, ở Kyiv đã long trọng thắp sáng cây thông Giáng sinh chính của đất nước trên Quảng trường Sophia. Năm nay, thị trấn lễ hội và trang trí Cây thông Noel được thực hiện theo chủ đề chuyện cổ tích.

Nguồn: Gordonua

»Cùng chủ đề