Điều này được thông báo trên trang web của NBU.

Trong vài tuần gần đây đã diễn ra nhiều cuộc tấn công tập trung vào Ngân hàng Quốc gia Ukraina (NBU) dưới hình thức đầu cơ tình hình và vu khống trên các phương tiện truyền thông, các cuộc biểu tình có trả tiền bên ngoài trụ sở NBU và thậm chí còn có những nỗ lực xâm chiếm NBU của những đội “tituski”. Ông Igor Kolomoyskiy là người đã nợ nhà nước 5,5 tỷ đô la từ ngân hàng tư nhân PrivatBank trước khi quốc hữu hóa”, – hội đồng quản trị NBU nói.

Theo cơ quan quản lý NBU, mục đích của chiến dịch này là làm mất uy tín của NBU và những nỗ lực cải cách để làm sạch ngành ngân hàng; tránh trách nhiệm đối với Privatbank; cản trở sự hợp tác của Ukraina với IMF.

Ông Kolomoyskiy là người đặt hàng cho các hoạt động chống NBU đang diễn ra và theo NBU thì hành động này được chứng minh bằng một số sự kiện.

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, những người biểu tình bên cạnh tòa nhà NBU đã nhận tiền để tham gia các cuộc biểu tình. Cuộc biểu tình được tổ chức bởi tổ chức công cộng “Stop Corruption”, một tổ chức đã bị trục xuất khỏi Mạng lưới nhà báo điều tra toàn cầu (GIJN) vào tháng 9 năm 2018 do thiếu tính chuyên nghiệp và xung đột lợi ích.

Từ ngày 25 tháng 11, các cuộc biểu tình đã được tham gia bởi các nhân viên của Nhà máy NikopolFerrosplav, các doanh nghiệp khác do ông Igor Kolomoyskiy kiểm soát    –     những người mà  trước đây đã  biểu tình tại  văn phòng  của Privatbank tại tp Dniro và tp Kyiv.

Vụ tấn công được thực hiện thông qua Đại biểu nhân dân Alexander Dubinskiy, đồng thời là người đang là đối tượng trong các cuộc điều tra chống tham nhũng, ông cũng là người được gọi là cơ quan ngôn luận của đầu sỏ Kolomoyskiy trên phương tiện truyền thông. Tạo dựng hìnhảnh tiêu cực và vu khống, các yêu cầu và kỳ vọng khác được lên tiếng với sự giúp đỡ  của các phương tiện thông tin liên quan của ông ấy.

NBU nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công có thể đe dọa hoạt động ổn định của cơ quan quản lý NBU và sự an toàn của các nhân viên. NBU đã khiếu nại các cơ quan thực thi pháp luật với yêu cầu ngăn chặn các hành động bất hợp pháp như vậy.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề