Hội đồng ngân hàng quốc gia Ukraina (NBU) kỳ vọng sự dao động từ từ tỉ giá của đồng Hrivnia tới cuối năm 2017. Chủ tịch Hội đồng NBU Bogdan Danilishin tuyên bí trên trang Fb.

Theo lời ông Danilishin, tình hình trên thị trường ngoại hối đang dưới sự kiểm soát của NBU và của Hội đồng.

“Chúng tôi kỳ vọng dao động từ từ tỉ giá hối đoái cho tới hết năm nay. Cơ sở cho điều đó là tiến độ ngập ngoại tệ từ xuaatskhaaur mùa vụ mới  và một số yếu tố nền tảng, trước hết là giá cả ở thị trường bên ngoài tiếp tục vẫn thuận lợi cho hàng hóa xuất khẩu Ukraina”, – Danilishin.

Ông cũng giải thích dao động hiện nay trên thị trường ngoại hối bởi giảm thu ngoại tệ từ xuất khẩu theo mùa vụ về một số nhóm hàng hóa, gia tăng nhu cầu ngoại tệ để mua năng lượng. Ngoài ra, áp lực lên tỉ giá còn do thanh toán thuế VAT gần đây cho các nhà xuất khẩu, điều làm giảm sự cần thiết bán ngoại tệ của họ và kích thích đưa tiền đó để mua ngoại tệ.

Ông ccungx lưu ý rằng tỉ giá theo ngân sách năm 2017 là 27,2 uah/usd chỉ là con số kỹ thuật định hướng cho NBU và cho thị trường.

Các chuyên gia dự báo vào cuối năm 2017 đo la sẽ tiếp tục tăng giá, hầu hết các chuyên gia đều đánh giá ở mức 28,0 0 28,5 uah/usd vào cuối năm nay.

Ngoài ra, trong dự án ngấn sách năm 2018 các tính toán hướng tới tỉ giá 30,1 uah/usd. Bộ tài chính và NBU quả quyết rằng tỉ giá này không phải là dự báo mà là sự định hướng như một tiêu chí kỹ thuật để thiết lập “cái đệm an toàn”.

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề