Trước những đau thương, bệnh tật ập đến với anh Khuất Năng Mạnh, cả gia đình chị Hoa và 2 người con nhỏ đau đớn tìm hết cách chữa chạy trong nhiều tháng nay, nhưng bệnh tình không chuyển biến, thậm chí con xấu đi. Những lúc đau đớn tột cùng trước căn bệnh hiểm nghèo ban chấp hành hội ĐH Vĩnh Phú đã tổ chức quyên góp đến bà con anh em trong Hội ĐH Vĩnh Phú, chỉ trong hai ngày số tiền quyên góp đã được 2210 đô, trong những ngày tới BCH hội sẽ thay mặt bà con đến trao số tiền này cho gia đình anh chị Hoa Mạnh. Về vật chất không phải là nhiều nhưng cũng góp một phần nhỏ vào việc thuốc thang cho anh Mạnh. Về tinh thần đây là một đạo lý của người Việt Nam, là một việc làm cần thiết, tương thân tương ái, giúp đỡ động viên, chia sẻ nhau trong lúc hoạn nạn, thể hiện tình cảm đồng hương, thể hiện trách nhiệm của những người con xa xứ với nhau:

Danh sách ủng hộ gia đình anh chị Mạnh Hoa
Ac: Trường Huệ 100
Ac: Tuyết cường 20
Ac Tuấn ukr 100
Ac: Chung hào 20
Ac: Trang Huân 100
Ac:Văn Thuỷ 100
Ac: Sơn Tâm 50
Ac: Tiến Mi 50
Ac: Chúc đô 10
Ac: Hạnh Thịnh 50:
Ac: Minh Tuyên 50
Ac: Hoa sơn 20Ac:
Ac: Duẩn huyền 20
Ac: Tuấn xu 100
Ac: Thành Hương 20
Ac: Hiếu Ngà 20
Chị: Oanh già 20
Ac: Tuấn Thu 20
Ac: Tiến Huế 50
Ac: Tuấn Vân 20
Ac: Chiến Cúc 20
Ac: Nga Thường 50
Ac: Cường Trang 50
Ac: Tuấn Hương 20
Ac: Ac: Phương Khôi 20
Ac: Hương Bằng 20
Ac: Tới lý 20
Ac: Dũng Lan 20
Ac: Hải Huyền 20
Ac: Hải Thịnh 20
Anh: Phương cốAc:  10
Ac: Tươi Thanh 100
Ac: Thu Sinh 50
Ac: Chiến Hằng 20
Ac: Hải Ngọc 100
Ac: Việt em Học 20
Chị: Vinh 20
Chị: Mậm mi 50
Ac: Oanh Phú 20
Ac: Hồng Huyền 20
Ac: Mạnh Trâm 20
Ac: Hằng Vĩnh 20
Ac: Điền Nga 20
Ac: Chúng Hương 50
Ac: Thường Trực 50
Ac: Thanh Quang 20
Ac: Hồng Tám 20
Ac: Liêm Chuyên 50
Ac: Toán Đông 20
Anh: Thanh tàu 20

Ac Thiềm Nghị 50 đô

Ac: Toàn Tâm 50 đô

Ac: Tuấn Hương (Hàng khô) 50 đô

Ac Thảo Sơn 20 đô

Ac: Dũng Hiền 20 đô

A Hùng (Nga thường) 20 đô

Ac: Dũng Tâm 30 đô

Ac: Bích Học 20 đô

Ac: Quyết Luyến 50 đô

Sự ủng hộ của mọi người là tình cảm cấn thiết trong lúc khó khăn hoạn nạn. Tổng số tiền ủng hộ gia đình ac Mạnh Hoa đến nay được 2210 đô, đề nghị mọi người chuyển tiền cho anh Văn ở Sorsa và anh Huân ở Làng Sen, xin cảm ơn tinh thấn chia sẻ và tình cảm của mọi người.

Chúng tôi tiếp tục cập nhật các thông tin ủng hộ của mọi người:…

 

Tin từ BCH Hội ĐH Vĩnh Phú

»Cùng chủ đề