Hai đoàn công tác đại diện cho Ucraina và Ngân hàng thế giới WB đã kết thúc vòng đàm phán về khoản vay đầu tiên cho mục tiêu hồi phục khu vực tài chính.

Hai đoàn công tác đại diện cho Ucraina và Ngân hàng thế giới WB đã kết thúc vòng đàm phán về khoản vay đầu tiên cho mục tiêu hồi phục khu vực tài chính. Theo phòng báo chí Bộ tài chính cho biết, có kế hoạch WB cho Ucraina vay 400 triệu $ thời hạn 30 năm, 5 năm lãi suất ưu đãi, để giải quyết các khó khăn trong hệ thống ngân hàng trong điều kiện khủng hoảng.

Theo số liệu của Bộ tài chính, Hội đồng giám đốc WB sẽ họp ngày 17-9 để chuẩn y quyết định về khoản vay này.

Trước đó WB đã tuyên bố sẵn sàng chi 750 triệu đô la để hồi phục lại khu vực ngân hàng Ucraina và gần 1 tỷ $ nữa để đầu tư vào hạ tầng. Điều kiện để được vay 750 triệu $ là Ucraina phải hoàn thiện quy định giải thể và tái đầu tư ngân hàng, cũng như cải cách hệ thống đảm bảo tiền gửi.

Hồi đầu tháng 4-2009 hội đồng giám đốc WB đã thông qua quyết định cho Ucraina vay 400 triệu $ thời hạn 30 năm với 5 năm ưu đãi để cải thiện chất lượng đường bộ và an toàn giao thông.

Cuối tháng 6-2009 Uỷ ban châu Âu và các định chế tài chính quốc tế đã đạt được thoả thuận với Ucraina về cải cách hệ thống khí đốt. Theo đó Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu sẵn sàng cấp cho Ucraina gần 300 triệu $ cho các nhu cầu trước mắt, còn trong năm 2010 sẽ cho vay đến 450 triệu $ dưới hình thức đầu tư.

Về phần mình WB tuyên bố sẽ cho Ucraina vay 500 triệu $ để tiến hành các cải cách cơ cấu. Ngoài ra, Ngân hàng đầu tư châu Âu sẽ cấp cho Ucraina 450 triệu $ tín dụng để hiện đại hoá hệ thống khí đốt của đất nước. Tổng số tiền mà Ucraina có thể nhận được từ các tổ chức này để chi trả tiền mua khí đốt của Nga và tiến hành cải cách trong khu vực khí đốt sẽ là 1,7 tỷ $.

Lê Tâm
theo RBK-Ucraina

»Cùng chủ đề