Điều kiện chính để tự do hóa chế độ thị thực với EU vẫn là cơ chế tạm đình chỉ chế độ phi thị thức với các nước thứ ba.

Ủy ban các đại diện thường trực khi thay mặt Hội đồng EU đã tỏ thái độ ủng hộ cấp cho Ukraina chế độ phi thị thực, sau khi phê duyệt đề xuất tương ứng của Ủy ban Châu Âu.

Thông tin được đăng tải trên website của Hội đồng EU. (>>на сайте Совета ЕС.)

eu_ukr

Theo thông báo, cho dù các đại sứ của EU đã bật “đèn xanh” cho Hội đồng Châu Âu để bắt đầu thương lượng với Nghị viện Châu Âu về tự do hóa thị thực cho Ukraina nhưng ban đầu phải ký kết hiệp định về cơ chế khi cần tạm thời đình chỉ gấp chế độ phi thị thực với tất cả các nước thứ ba. Trên cơ sở ủy quyền này Slovakia, nước hiện đang giữ quyền chủ tịch trong Hội đồng Châu Âu sẽ bắt đầu tiến hành thương lượng với Nghị viện Châu Âu về hủy bỏ chế độ thị thực cho người Ukraina.

Lưu ý rằng, tổng thống Petro Poroshenko đã tuyên bố rằng khi nỗ lực nhận chế độ phi thị thực Ukraina đã thực hiện 144 đòi hỏi của Liên minh Châu Âu. Ông hi vọng rằng EU sẽ hủy chế độ thị thực cho Ukraina trước khi có Summit Ukraina-EU sẽ diễn ra ở Brussel vào ngày 24 tháng 11 năm 2016.

Trước đó quốc hội Ukraina cũng đã ra lời kêu gọi EU hủy bỏ chế độ thị thực cho người Ukraina.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề