Hội đồng công lý tối cao đã sa thải thẩm phán Antonov – người thực thi xét xử vụ án chống Kernes

Thẩm phán Poltova Andrey Antonov vào năm 2018 tuyên bố rằng ông bị những áp lực từ phía Cơ quan công tố tối cao và NAPK và đã viết đơn từ chức. Ngày hôm nay Hội đồng công lý tối cao đã thỏa mãn đơ của ông, một người nổi tiếng trong xét xử vụ tố tụng chống thị trưởng tp Kharkiv Gennady Kernes.

Ông Gennady theo vụ án này bị cơ quan công tố cáo buộc tấn công bạo lực chống các tích cực viên EuroMaydan ở tp Kharkiv.

Ông Andrey Antonov thụ lý vụ án chống Kernes từ năm 2015 đến năm 2018. Thị trưởng và hai cảnh vệ của ông bị cáo buộc tần công hai tích cực viên EuroMaydan. Kernes tuyên bố cáo buộc này là tự công tố nghĩ ra.
Ngày 10 tháng 8 năm 2018 Thẩm phán Andrey Antonov đóng vụ tố tụng lại với lý do là cơ quan công tố thường xuyên vắng mặt, từ chối duy trì cáo buộc trong vụ này”. Theo phán xét của thẩm phán các công tố viên đã khống chế vụ này không cho nó tiến triển binh thường bằng cách thường xuyên vắng mặt trong các phiên tòa.

Ngày 16 tháng 8 năm 2018 cơ quan cống tối đã khieus nại việc đóng lại vụ tố tụng chống Kernes. Tỏa kháng nghị Poltava hiên đã thông qua quyết định về khiếu nại của các công tố.
Thẩm phán Antonov ngày 15 tháng 8 tuyên bố rằng ông bị áp lực từ phía cơ quan công tố tối cao và Hãng ngăn ngừa tham nhũng quốc gia NAPK và đã đệ đơn từ chức.

Ngoài ra ông Antonov ra Hội đồng công lý tối cao đã sa thải 7 thẩm phán trên cơ sở đơn xin nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân.

Nguồn: Gordonua

»Cùng chủ đề