Uỷ ban đặc biệt về đánh giá biện pháp chống tội phạm rửa tiền và tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố (MONEYVAL) thuộc Hội đồng châu Âu hài lòng với trình độ đấu tranh chống rửa tiền và tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố tại Ucraina.

Theo chủ tịch Uỷ ban quốc gia kiểm tra tài chính Ucraina Igor Cherkaski, kết quả đánh giá của Uỷ ban châu Âu đã khẳng định những tiến bộ đáng kể trong nỗ lực của đất nước trong công tác này. “Ucraina đã xây dựng được một hệ thống hoạt động thực sự, hiện đại và hiệu quả, là công cụ đáng tin cậy trong cuộc đấu tranh với tội phạm kinh tế”, – ông Cherkaski nói.

Việc đánh giá tình hình Ucraina được tiến hành cuối năm 208, còn báo cáo được thông qua tại Strassburg tại kỳ họp toàn thể lần thứ 29 hồi cuối tháng 4.

Trong đánh giá các chuyên gia đã sử dụng 40 điều khuyến cáo của FATF (Tổ chức đấu tranh chống rửa tiền và tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố quốc tế) về đấu tranh chống rửa tiền, 9 điều khuyến cáo đặc biệt của FATF về đấu tranh chống tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố và các phương pháp chống rửa tiền, tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố.

“Trong báo cáo các chuyên gia đã ghi nhận các thành tựu vượt bậc của Ucraina trong việc hoàn thiện cuộc đấu tranh chống tội phạm rửa tiền, tăng cường hợp tác liên ngành và quốc tế và các kết quả cụ thể đã đạt được”, – chủ tịch Uỷ ban kiểm tra tài chính Ucraina nói.

Đánh giá của Hội đồng châu Âu không chỉ liên quan đến hoạt động của Ucraina trong cuộc đấu tranh chống tội phạm rửa tiền và tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố về tổng thể, mà còn liên quan đến hoạt động của Uỷ ban kiểm tra tài chính Ucraina như nhà điều phối chính trong lĩnh vực này.

Cơ quan trinh sát tài chính Ucraina, các tiêu chuẩn nghiệp vụ cao của cơ quan này nhờ tham gia vào các tổ chức quốc tế được đánh giá tích cực. Hiện nay Uỷ ban này là trung tâm quốc gia để thu thập và phân tích thông tin về các giao dịch tài chính đáng nghi ngờ.

“Tất cả những điều đó là cơ sở để qua kết quả theo yêu cầu của FATF cơ quan trinh sát tài chính Ucraina nhận được đánh giá cao nhất lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động”, – ông Cherkaski nói. Cơ quan trinh sát tài chính Ucraina là cơ quan thứ 6 trong các nước châu Âu từng được đánh giá ở mức cao nhất, ông cho biết thêm.

Các chuyên gia bày tỏ niềm tin tưởng rằng kết quả đánh giá của Ucraina nói chung và Uỷ ban kiểm tra tài chính nói riêng sẽ trở thành nền móng để phát triển tiế theo hoạt động đấu tranh với tội phạm rửa tiền và tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố.

Phuong Anh
theo Podrobnosti

»Cùng chủ đề