Ngày 26 tháng 6 đã có quyết định của Hội đồng Châu Âu chi trợ giúp tài chính vĩ mô cho Ukraina trị giá 1 tỉ euro. Thông tin được đăng tải trên trang twitter của Hội đồng châu Âu.

“Ngày hôm nay Hooiuj đồng EU đã thông qua quyết định chi 1 tỉ euro tín dụng mới cho nhu cầu tài chính của Ukraina và duy trì sự ổn định kinh tế và các chương trình cải cách cơ cấu”, – trong thông báo nói.

Bằng quyết định này chương trình trợ giúp tài chính vĩ mô được thông qua hoàn toàn.

Trước đó, ngày 13 tháng 6 việc chi 1 tỉ euro cho Ukraina đã được nghị viện Châu Âu ủng hộ, ngày 29 tháng 5 quyết định được ủy ban COREPE của Liên minh thông qua.

Nguồn: lb.ua

»Cùng chủ đề